เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 8 ฟังก์ชัน Super Low ปรับตำพิเศษ รุ่น ปีกนกแกรนด์ ดีลักซ์ Grand Deluxe Hospital Bed A-076

คุณสมบัติสินค้า:

Share

เลขที่ใบอนุญาตโฆษณา : ฆพ.1582/2564

ขนาดเตียง

 1. ความกว้างรวม 105 เซนติเมตร
 2. ความยาวรวม 209 เซนติเมตร
 3. สามารถปรับระดับความต่ำสุดได้ถึง 35 เซนติเมตร
 4. สามารถปรับระดับความสูงสุดได้ถึง 78 เซนติเมตร
 5. ขนาดเฉพาะพื้นเตียง 90 x 193 เซนติเมตร
 6. ความสามารถในการรับน้ำหนัก สูงสุดถึง 250 กิโลกรัม

 
รายละเอียดคุณสมบัติ

 1. โครงเตียงผลิตจากเหล็ก ( Cold rolled steel ) ที่มีการเคลือบกันสนิมอย่างดี
 2. พื้นเตียงผลิตจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (polypropylene – PP) สามารถถอดเพื่อนำมาทำความสะอาดได้จำนวน 9 ชิ้น
 3. สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 250 กิโลกรัม
 4. ราวกั้นเตียงทำจากพลาสติก (ABS) จำนวน 4 ชิ้น ทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้รอดตกเตียงได้ และบริเวณราวกั้นเตียงนั้นมาพร้อมตัวบ่งชี้องศาของเตียง เพื่อใช้ในการปรับระดับเตียง ให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
 5. ราวกั้นสามารถกดเพื่อนำราวกั้นตียงลงกับข้างเตียงได้โดยมีชุดล็อคแบบพิเศษ เมื่อดึงเพื่อปลดล็อค ราวจะลดระดับลงอย่างช้าๆ ด้วยระบบ Soft landing จะไม่กระแทรกกับโครงสร้างเตียงเองไม่ต้องยกราวลงเอง
 6. บริเวณราวกั้นนั้นมีตัววัดค่ามุมองศา หรือลูกตุ้มแสดงมุมองศาของเตียงที่ทำการปรับ เพื่อให้ได้มุมที่ถูกต้องในการใช้งาน ปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและถูกต้องตามหลักการในการดูแล รักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
 7. ระบบควมคุมการทำงานของเตียงมี 3 แผงควบคุม 
   - มีรีโมทควบคุมด้วยมือ(ใช้งานโดยผู้ดูแล หรือผู้ป่วยเอง)
   - แผงควบคุมที่ราวกั้นเตียงทั้งด้านนอกและด้านใน ซ้าย-ขวา (ใช้งานโดยผู้ดูแล หรือผู้ป่วยเอง)
   - แผงควบคุมพร้อมที่แขวน Nurse Control Panel (ใช้งานสำหรับพยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญ)
 8. มียางกันกระแทก (Bumper) ทั้งสี่มุม ที่ออกแบบพิเศษเป็นลักษณะล้อกับกระแทรกที่ลดแรง และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเตียงและวัสดุที่ไปกระทบ
 9. หัวมุมหัวเตียงทั้ง 4 ด้านมีช่องสำหรับใส่เสาน้ำเกลือ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 10. มีตะขอแขวนถุงปัสสาวะ 2 จุด จุดละ 2 ตะขอ รวมจำนวน 4 ตะขอ บริเวณพื้นเตียง 2 ข้าง ซ้าย - ขวา สะดวกต่อการใช้งาน
 11. ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร เป็นล้อยางสังเคราะห์อย่างดี พร้อมระบบล็อคล้อทั้ง 4 ล้อ ด้วยระบบ Center Break ที่จะทำงานโดยการล็อคทั้ง 4 จากการล็อคเพียงครั้งเดียว
 12. หัวเตียง และท้ายเตียงนั้นผลิตจาก (ABS) แข็งแรง ทนทาน หัว - ท้าย เตียงสามารถถอดออกได้เพื่อการดูแลรักษาความสะอาดของผู้ป่วยได้สะดวกยิ่งขึ้น
 13. มอเตอร์ควบคุมการทำงานของเตียง 4 ตัวนั้นใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50/60 เฮริตซ์ มาพร้อมแบตเตอรี่สำรอง เพื่อใช้ในกรณีไฟตก หรือดับ
 14. มีปุ่มฉุกเฉิน ( Emergency switch ) ที่บริเวณข้างพื้นเตียง จำนวน 2 ปุ่ม ด้านซ้าย - ขวา เพื่อทำการตัดไฟฟ้าฉุกเฉินในกรณีที่เตียงเกิดการทำงานขัดข้อง หรือเสียหาย


การปรับระดับเตียง

 1. ปรับพนักพิงหลัง 0-80 องศา  ± 10 องศา
 2. ปรับชันส่วนเข่า 0 - 35 องศา  ± 10 องศา
 3. ปรับท่านอนหงายราบศีรษะตํ่า (Trendelenburg position) 0-16 องศา ±2 องศา
 4. ปรับท่านอนหงายราบศีรษะสูง (Reverse Trendelenburg position) 0-16 องศา ± 2 องศา
 5. ฟังก์ชั่นปรับคล้ายท่านั่ง ( Cardiac Chair Position) ที่เป็นลักษณะท่าทางที่คล้ายคลึงกับท่านั่ง เพื่อช่วยในการปรับท่าทาง ให้เลือดไหลเวียนได้ดี และสร้างการผ่อนคายหลังจากการรักษาหรือพักฟื้น
 6. ปรับความสูง - ต่ำ ของพื้นเตียง 35 – 78 เซนติเมตร
 7. ฟังก์ชั่น CPR แบบควบคุมด้วยรีโมทไฟฟ้าและมือปรับ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยหยุดหายใจ แล้วต้องการช่วยชีวิตทันที
 8. การปรับตำแหน่งให้เหมาะสมสำหรับการทำหัตถการต่างๆ (จะอยู่เฉพาะแผงควบคุมโดยพยาบาล)
 9. การปรับตำแหน่งท่าทางเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลุกขึ้นยืนของผู้ป่วย (จะอยู่เฉพาะแผงควบคุมโดยพยาบาล)
 10. การล็อคการปรับตำแหน่งเตียงโดยพลการ เพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ (จะอยู่เฉพาะแผงควบคุมโดยพยาบาล)
 11. การเปิด - ปิด การทำงานของแผงควบคุมต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกการใช้งาน ไม่ให้การปรับค่าชนกัน

ฟังก์ชั่นการควบคุมเตียงของแผงควบคุม ทั้ง 3 แผง ประกอบด้วยรีโมทควบคุมด้วยมือ
 1. ปุ่มเปิด - ปิดแผงควบคุม
 2. ปุ่มปรับขึ้น- ลง พนักพิงหลัง
 3. ปุ่มปรับขึ้น - ลง ความชันเข่า
 4. ปุ่มปรับขึ้น - ลง พนักพิงหลังและขาพร้อมกัน
 5. ปุ่มปรับระดับสูง - ต่ำของเตียง
 6. ปุ่มปรับหัว - ท้ายเตียงขึ้น - ลง ได้
 7. ปุ่มปรับเตียงเพื่อทำ CPR
 8. ปุ่มสำหรับเปิด - ปิด ไฟฉาย


แผงควบคุมที่ราวกั้นเตียงทั้งด้านนอกและด้านใน ซ้าย-ขวา

 1. ปุ่มเปิด - ปิดแผงควบคุม
 2. ปุ่มปรับขึ้น- ลง พนักพิงหลัง
 3. ปุ่มปรับขึ้น - ลง ความชันเข่า
 4. ปุ่มปรับขึ้น - ลง พนักพิงหลังและขาพร้อมกัน
 5. ปุ่มปรับระดับสูง - ต่ำของเตียง
 6. ปุ่มปรับหัว - ท้ายเตียงขึ้น - ลง ได้
 7. ปุ่มปรับเตียงเพื่อทำ CPR
  (สัญญาณไฟแสดงสถานะการเปิดใช้งานแผงควบคุม และสถานะที่ความสูงของเตียงอยู่ระดับต่ำสุด)


แผงควบคุมพร้อมที่แขวน Nurse Control Panel

 1. ปุ่มเปิด - ปิดแผงควบคุม
 2. ปุ่มปรับขึ้น- ลง พนักพิงหลัง
 3. ปุ่มปรับขึ้น - ลง ความชันเข่า
 4. ปุ่มปรับขึ้น - ลง พนักพิงหลังและขาพร้อมกัน
 5. ปุ่มปรับระดับสูง - ต่ำของเตียง
 6. ปุ่มปรับหัว - ท้ายเตียงขึ้น - ลง ได้
 7. ปุ่มหยุดอัตโนมัติ เพื่อหยุดการทำงานทุกอย่างของเตียงในกรณีฉุกเฉิน
 8. ปุ่มปรับเตียงเพื่อทำ CPR
 9. ปุ่มปรับให้เป็นลักษณะคล้ายกับท่าทางนั่งเก้าอี้ได้ เพื่อความสะดวกกับผู้ป่วยยิ่งขึ้น
 10. ปุ่มปรับระดับและท่าทางเพื่อเตรียมสำหรับการทำหัตถการต่างๆ
 11. ปุ่มปรับตำปหน่งเตียงเพื่อช่วยในการที่ผู้ป่วยลุกยืนจากเตียง
 12. ปุ่มปรับเป็นท่าทาง Trendelenburg position
 13. ปุ่มล็อคการพิงหลัง เพื่อไม่ให้ปรับระดับเอง หรือการปรับโดยไม่ต้องใจของผู้ป่วย
 14. ปุ่มล็อคการปรับความชันเข่า เพื่อไม่ให้ปรับระดับเอง หรือการปรับโดยไม่ต้องใจของผู้ป่วย
 15. ปุ่มล็อคการปรับระดับขึ้น - ลง ของเตียง เพื่อไม่ให้ปรับระดับเอง หรือการปรับโดยไม่ต้องใจของผู้ป่วย
 16. ปุ่มล็อคการปรับหัว – ท้ายเตียง เพื่อไม่ให้ปรับระดับเอง หรือการปรับโดยไม่ต้องใจของผู้ป่วย
  (สัญญาณไฟแจ้งเตือนสถานะแหล่งพลังไฟฟ้า และแบตเตอรี่)

ระบบการทำงานของมอเตอร์

 1. มีระบบการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลท์ 50/60 เฮิร์ต 
 2. ควบคุมการทำงานโดยรีโมทคอนโทรล ประกอบด้วยมอเตอร์ และกล่องควบคุมการทำงานด้วยระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ

คุณภาพมาตรฐานและการรับรอง

 1. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล
 2. สินค้าผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO13485, มาตรฐาน CD
   

อุปกรณ์เสริมต่างๆ

 1. ฟูกที่นอน 4 ตอน
 2. เสาน้ำเกลือ (แบบเสียบ)
 3. ผ้าปูที่นอน
 4. ผ้ายางรองกันเปื้อน


สิทธิแลกซื้อ

 1. ถาดรับประทานอาหารคุณภาพสูง ผลิตจากพลาสติก ABS จากราคา 1,500 บาท (เหลือเพียง 1,000 บาท)
 2. รถเข็นอลูมิเนียมแบบพับได้ จากราคา 5,900 บาท (เหลือเพียง 4,500 บาท)
 3. โต๊ะคร่อมเตียงแบบล้อเลื่อน (ปรับโช๊ค) จากราคา 4,500 บาท (เหลือเพียง 3,000 บาท)
 4. เก้าอี้นั่งถ่ายอลูมิเนียม จากราคา 2,500 บาท (เหลือเพียง 1,990 บาท)


การรับประกันสินค้า

 1. สินค้ารับประกันโครงสร้าง 3 ปี รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 2. มีศูนย์ซ่อมบริการพร้อมให้คำปรึกษาวิธีการใช้งาน
 3. บริการถึงสถานที่ (Onsite Service) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 4. จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ชำระเงินปลายทางเฉพาะเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้